شناسنامه سایت « حفظ و ترویج قرآن

موضوعات

  شناسنامه سایت  

هو الحق و له الحمد

صاحب امتیاز : موسسه شمیم معرفت و علم

پشـتیبـان فنـی : مصطفی ادیب عارف

مدیر سایت : محمد جواد درویش زاده

نویسندگان سایت :

حجت الاسلام و المسلمین سید هادی نوری

حجت الاسلام و المسلمین اکبر زاهد آبیبگلو

جناب آقای محمد حیدری

جناب آقای سید مهدی نوری

جناب آقای ابوذر شوری

سرکار خانم طیبه خرمی

سرکار خانم صدیقه مرون

سرکار خانم فاطمه سادات داوری