آموزش و مفاهیم قرآن « حفظ و ترویج قرآن

موضوعات

  در حال مشاهده تمام مطالب؛ آموزش و مفاهیم قرآن 

اصول قراءت ابوعمرو البصرى  (۹۴/۰۵/۲۰)

هو الحق و له الحمد امام ابو عمرو زبان بن العلاء بن عمار بن عبدالله البصرى (70 ـ 154) اول قارى بصره، که قراءت را از ابن کثير و مجاهد […]

اصول قراءات حمزه  (۹۴/۰۵/۲۰)

هو الحق و له الحمد امام القراءة حمزه بن حبيب بن عمارة بن اسمعيل زيات کوفى (80 ـ 156 هـ . ق) دومين چهره قراء کوفى، قراءت او از دو […]

اصول قراءت ابو جعفر  (۹۴/۰۵/۲۰)

هو الحق و له الحمد امام ابو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومى المدنى (م 128 هـ ق) اول قارى مدينه منوره است . راويان از او 1 ـ ابو الحارث […]

اصول قراءت کسائى  (۹۴/۰۵/۲۰)

هو الحق و له الحمد امام القراءة ابو الحسن على بن حمزة بن عبدالله الاسدى معروف به کسائى (119 ـ 189 هـ ق ) سومين قراء از کوفه، قراءت خود […]

اصول قراءت ابن کثير  (۹۴/۰۵/۲۰)

هو الحق و له الحمد امام ابوسعيد عبدالله بن کثير بن المطلب الملکى عطار عجم . شيخ قراء مکّه (45 ـ 120) او از تابعين است، و از صحابه رسول […]

اصول قراءت خلف العاشر  (۹۴/۰۵/۲۰)

هو الحق و له الحمد امام ابومحمد خلف بن هشام البزاز البغدادى (150 ـ 229 هـ ق) در شمار يکى از راويان حمزه بن حبيب از او نام برديم . […]

اصول قراءت نافع  (۹۴/۰۵/۲۰)

هو الحق و له الحمد امام القراءة نافع بن عبدالرحمن المدنى اصفهانى، دومين چهره از قراء مدينه ( 70 ـ 169 هـ ق ) راويان او : 1 ـ ابوموسى […]

اصول قراءت يعقوب  (۹۴/۰۵/۲۰)

هو الحق و له الحمد امام ابو محمد يعقوب بن اسحق بن عبدالله الحضرمى البصرى : دومين قارى بصرى (م 117 ت 205 هـ ق) رياست قراء بصره پس از […]

اصول قراءت ابن عامر  (۹۴/۰۵/۲۰)

هو الحق و له الحمد امام القراءة، ابوعمران عبدالله بن عامر الشامى اليحصبى، معروف به ابن عامر امام اهل شام بوده (8 ـ 118 هـ ق ) او از تابعين […]

اصول قراءت عاصم  (۹۴/۰۵/۲۰)

هو الحق و له الحمد امام القراءة عاصم بن بهدلة ابى النجود الاسدى ( م 127 هـ ق ) از چهار نفر قراء کوفى عاصم مقام اول را دارد، او […]