ادبیات فارسی و قرآن « حفظ و ترویج قرآن

موضوعات

  در حال مشاهده تمام مطالب؛ ادبیات فارسی و قرآن 

تفاوت جالب دو ثروتمند بزرگ در قرآن!  (۹۴/۱۰/۱۰)

هو الحق و له الحمد در یادداشت گذشته نگاهی اجمالی به موضع مثبت و منفی قرآن نسبت به سرمایه داری انداختیم. دانستیم که برخلاف عده ای که قرآن را مخالف […]

باقيات صالحات  (۹۴/۰۷/۰۴)

هو الحق و له الحمد باقيات صالحات در محاوره فارسي كراراً گفته و شنيده مي‌شود كه في المثل مي‌گويند: «اگر اين كار را بكنيد، نفع دنيا و آخرت دارد، باقيات […]

فتبارك الله احسن الخالقين  (۹۴/۰۷/۰۴)

هو الحق و له الحمد فتبارك الله احسن الخالقين يعني بزرگا و متبركا خداوندي كه بهترين آفرينندگان است. اين عبارت قراني كه در آيه 14 سوره مؤمنون ، و با […]

تا هم فيها خالدون  (۹۴/۰۷/۰۴)

هو الحق و له الحمد تا [هم ] فيها خالدون شادروان دهخدا در تعريف اين عبارت نوشته است: «هم فيها خالدون جمله آخر آية الكرسي است. و چون اين آيه […]

ياسين زيرگوش خر خواندن  (۹۴/۰۷/۰۴)

هو الحق و له الحمد ياسين زيرگوش خر خواندن ياسين[= يس] نام سوره سي‌ و ششم قرآن است و در آغاز همان سوره آمده است. و مفسران در معناي آن […]

ماشاء‌الله  (۹۴/۰۷/۰۴)

هو الحق و له الحمد ماشاء‌الله ماشاءالله يعني آنچه خدا بخواهد . اين كلمه منشأ قرآني دارد؛ از جمله آمده است: « و لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء […]

نور علي نور  (۹۴/۰۷/۰۴)

هو الحق و له الحمد نور علي نور نور علي نور، كه گاه در فارسي بدون تنوين در نور اول تلفظ مي‌شود، در اصل يعني نور در نور، نوري بر […]

به درك اسفل  (۹۴/۰۷/۰۴)

هو الحق و له الحمد به درك اسفل به درك اسفل . يك تعبير توبيخ‌آميز و منفي است. مانند به جهنم،‌في النار. في المثل كسي به كسي مي‌گويد:« در هر […]

الله اعلم  (۹۴/۰۷/۰۴)

هو الحق و له الحمد الله اعلم يعني خدا داناتر است. غالباً در محاوره، گوينده براي آن كه ادب شرعي را رعايت كند، يا به نوعي خود را داراي ضرس […]

انكرالاصوات  (۹۴/۰۷/۰۴)

هو الحق و له الحمد انكرالاصوات انكرالصوات يعني ناخوش‌ترين صداها يا آوازها، در محاوره فارسي غالباً گفته يا شنيده مي‌شود كه مي‌گويند « فلاني صداي انكرالاصواتش را نداخت سرش» ، […]