آداب خانواده « حفظ و ترویج قرآن

موضوعات

  در حال مشاهده تمام مطالب؛ آداب خانواده 

درخواست توفیق شکرگزاری و انجام عمل شایسته و داشتن اولاد صالح  (۹۵/۱۱/۰۶)

هوالحق و له الحمد سفارش قرآن به احسان کردن به والدین خصوصا به مادر ودرخواست توفیق از خدابرای شکرگزاری نعمت  و انجام عمل شایسته و داشتن فرزند صالح وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ […]