تاریخ قرآن « حفظ و ترویج قرآن

موضوعات

  در حال مشاهده تمام مطالب؛ تاریخ قرآن 

مختصری درباره علم قرائت و متخصصان فن قرائت  (۹۴/۰۹/۰۴)

هو الحق و له الحمد در میان علوم اسلامی، اولین علمی که تکون یافت علم قرائت و پس از آن علم تفسیر بود.علم قرائت مربوط به لفظ قرآن است که […]

علم قرائت در اسلام  (۹۴/۰۹/۰۴)

هو الحق و له الحمد در میان علوم اسلامی،اولین علمی که تکون یافت علم قرائت و پس از آن علم تفسیر بود.علم قرائت مربوط به لفظ قرآن است که چگونه […]

نقد و بررسی قرائت های قرآن و منشأ پیدایش آن  (۹۴/۰۹/۰۴)

هو الحق و له الحمد عنوان انگلیسی : Criticism and study of Quran Readings and its Sources عنوان عربی : نقد و دراسه قراءات القرآن و مبادئها نویسنده : میقانی، […]

فلسفه قرائت هفتگانه و اثبات عدم تحریف قرآن  (۹۴/۰۹/۰۴)

هو الحق و له الحمد سوال اگر ممکن است احادیثی که دلالت بر عدم تحریف قرآن دارند را بیان و در مورد حروف سبعه و قرائت (هفت و ده گانه) […]

حجیت قرائات سبع  (۹۴/۰۹/۰۴)

هو الحق و له الحمد آیا قرائات سبع دارای حجیت و ارزش اعتباری هستند؟آیا نمازگزار می تواند یکی از این قرائت ها (در محدوده قرائات سبع) را انتخاب کند؟ بیش […]

قراء سبعه  (۹۴/۰۹/۰۴)

هو الحق و له الحمد پس از رسول اکرم(ص)، صحابه، معلم قرآن برای مردم بودند و سپس، تابعان، این مقام را یافتند و آنگاه، تابعان تابعان، بعد از آن نوبت […]

ضابطه مورد قبول برای تشخیص قرائت صحیح  (۹۴/۰۹/۰۴)

هو الحق و له الحمد آن چه ما آن را ضابطه قبولی قرائت می دانیم،عبارت است از:موافقت باقرائت جمهور مسلمین جدا از قرائت قراء.زیرا قرآن در دو مسیر طی طریق […]

ویژگی قرائت حفص  (۹۴/۰۹/۰۴)

هو الحق و له الحمد یگانه قرائتی که دارای سندی صحیح و با پشتوانه جمهور مسلمین استحکام یافته،قرائت حفص است.این قرائت در طی قرون پی در پی تا امروز هم […]