نرم افزار های قرآنی « حفظ و ترویج قرآن

موضوعات

  در حال مشاهده تمام مطالب؛ نرم افزار های قرآنی 

دانلود ۱۰۰ نرم افزار قرآنی برتر اندروید  (۹۴/۰۸/۱۶)

هو الحق و له الحمد وب سایت حفظ و ترویج قرآن کریم این بار برای شما بازدیدکنندگان و کاربران عزیز مجوعه نفیس ۱۰۰ نرم افزار اندروید را با لینک مستقیم […]

دانلود نرم افزار حفظ موضوعی قرآن کریم  (۹۴/۰۵/۱۶)

هو الحق و له الحمد وب سایت حفظ و ترویج قرآن این بار برای شما بازدیدکنندگان و کاربران عزیز نرم افزار حفظ موضوعی قرآن کریم را با فرمت adnroid آماده […]

دانلود نرم افزار آوای وحی  (۹۴/۰۵/۱۶)

هو الحق و له الحمد وب سایت حفظ و ترویج قرآن این بار برای شما بازدیدکنندگان و کاربران عزیز نرم افزار آوای وحی را با فرمت adnroid آماده دانلود کرده […]

دانلود نرم افزار قرآن و معجزات  (۹۴/۰۵/۱۶)

هو الحق و له الحمد وب سایت حفظ و ترویج قرآن این بار برای شما بازدیدکنندگان و کاربران عزیز نرم افزار قرآن و معجزات را با فرمت adnroid آماده دانلود […]

دانلود نرم افزار حفظ استاندارد قرآن کریم  (۹۴/۰۵/۱۶)

هو الحق و له الحمد وب سایت حفظ و ترویج قرآن این بار برای شما بازدیدکنندگان و کاربران عزیز نرم افزار حفظ استاندارد قرآن کریم را با فرمت adnroid آماده […]

دانلود نرم افزار سوره جمعه صوتی و متنی  (۹۴/۰۵/۱۶)

هو الحق و له الحمد وب سایت حفظ و ترویج قرآن این بار برای شما بازدیدکنندگان و کاربران عزیز نرم افزار سوره جمعه صوتی و متنی را با فرمت adnroid […]

دانلود نرم افزار قرائت قرآن کریم با ترجمه گویا  (۹۴/۰۵/۱۶)

هو الحق و له الحمد وب سایت حفظ و ترویج قرآن این بار برای شما بازدیدکنندگان و کاربران عزیز نرم افزار رائت قرآن کریم با ترجمه گویا را با فرمت […]

دانلود نرم افزار فهم قرآن  (۹۴/۰۵/۱۶)

هو الحق و له الحمد وب سایت حفظ و ترویج قرآن این بار برای شما بازدیدکنندگان و کاربران عزیز نرم افزار را با فرمت adnroid آماده دانلود کرده است. امیدواریم […]

دانلود نرم افزار فرقان  (۹۴/۰۵/۱۶)

هو الحق و له الحمد وب سایت حفظ و ترویج قرآن این بار برای شما بازدیدکنندگان و کاربران عزیز نرم افزار را با فرمت adnroid آماده دانلود کرده است. امیدواریم […]

دانلود نرم افزار سبک زندگی قرآنی (آیه های کاربردی)  (۹۴/۰۵/۱۶)

هو الحق و له الحمد وب سایت حفظ و ترویج قرآن این بار برای شما بازدیدکنندگان و کاربران عزیز نرم افزار را با فرمت adnroid آماده دانلود کرده است. امیدواریم […]