اسماء و صفات خداوند « حفظ و ترویج قرآن

موضوعات

  در حال مشاهده تمام مطالب؛ اسماء و صفات خداوند 

همراهی همیشگی خداوند  (۹۳/۱۰/۱۲)

آیه قرآن درباره همراهی و احاطه همیشگی خداوند : . . . . وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (حدید /4) ترجمه : . . . و […]

عالم محضر خدا  (۹۳/۱۰/۱۰)

آیه قرآن درباره حضور خدا : أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى‏ (علق /14) ترجمه : مگر نداسته که قطعا خدا (همه کارهایش را) می بیند؟ برخی از پیام این آیه […]