توحید و یگانگی خداوند « حفظ و ترویج قرآن

موضوعات

  در حال مشاهده تمام مطالب؛ توحید و یگانگی خداوند 

استغفار در قرآن  (۹۵/۱۱/۱۳)

هوالحق وله الحمد خردمندان بعد از شنیدن دعوت منادی ایمان لبیک گفته و ایمان آوردند بنابراین تقاضای بخشش گناهان را از خدا دارند رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیاً یُنَادِى لِلْإِیمَنِ أَنْ […]